Web sitemize hoşgeldiniz, 02 Aralık 2020

Kuru Üzümde Organik Tarıma Geçiş

organik kuru üzüm

Kuru Üzümde Organik Tarıma Geçiş

BASIN BÜLTENİ-Kuru Üzümde Organik Tarıma Geçiş İçin Kamu Ve Özel Sektör İşbirliği

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Manisa Valisi Erdoğan Bektaş ve beraberindeki heyeti ağırladı. Toplantıda, çekirdeksiz kuru üzüm sektörünün en önemli gündem maddeleri tartışılırken konvansiyonel değil, organik tarımsal üretime ağırlık verilmesi kararı alındı. Ayrıca çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçılarının beklentisinin sağlıklı ve kalıntısız hammadde olduğu vurgulandı.

Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, beraberindeki Manisa Valiliği ve GTHB İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ni ziyaret etti. Düzenlenen toplantıya, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, Manisa ve ilçelerinde yerleşik oda ve borsa yöneticileri ve EÜZF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındişli de katıldı.

Organik tarımsal üretime ağırlık verilecek…

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Manisa Valisi Erdoğan Bektaş’ın kendilerinden toplantı talebinde bulunarak ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretin sektöre ve çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçılarına güç ve heyecan kattığını ifade etti. Birol Celep konuşmasının devamında “Çekirdeksiz kuru üzüm, ülkemizin dünya üretiminde yüzde 30-35 düzeyinde payla lider konumda olduğu, dünya ticaretinde ise açık ara önde olduğu, yıllık ihracat getirisi 500 milyon doları aşan bir ürünümüz. Ancak, bu ürünümüzün üretiminde bilinçsizlik ve eğitim yetersizliği nedeniyle maalesef zaman zaman ilaç kalıntısı sorunu yaşıyoruz. Üreticilerimizin iyi tarım ve hatta organik tarım pratiklerine yönlendirilmeleri, üründe kalıntı bırakmayan kültürel uygulamaların kamu tarafından özendirilmesi, ilaç bayileri ile zirai ilaç satışlarının yakından kontrol ve denetimi, ürününde kalıntı çıkan üreticilere ise yaptırım uygulanması başlıca beklentilerimiz arasında. Sektördeki tüm paydaşlar olarak elimizi taşın altına koyarak sorumluluk bilinci ile hareket etmeliyiz” dedi.

Geçtiğimiz dönemde Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilen “Kuru Meyve Çalıştayı”, Gıda Ar-Ge Proje Pazarı etkinlikleri hakkında bilgi veren Birol Celep, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konvansiyonel değil, organik tarımsal üretime ağırlık verilmeli yönündeki talimatı çerçevesinde hareket etme kararı aldıklarını belirtti. Manisa’da tamamen organik tarıma geçmeyi hedefliyoruz… Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, toplantıyı talep etme nedeninin valilik olarak belirlemiş oldukları Manisa genelinde tüm tarımsal ürünlerde organik tarıma geçiş hedefi konusunda sektörün görüş ve önerilerini almak olduğunu ifade etti.

Kuru Üzümde Organik Tarıma Geçiş

Kuru Üzümde Organik Tarıma Geçiş

Erdoğan Bektaş, “Valilik olarak yakın bir gelecekte Manisa’daki tüm tarımsal üretimin organik tarıma dönüştürülmesini hedefliyoruz. Bu amaçla Gediz nehrindeki kirliliği yüzde 60-65 oranında azaltmak için Manisa ve ilçelerindeki sanayi bölge ve tesislerinde arıtma tesisleri kurulması yönündeki projeyi hayata geçirdik. Esas sorun kontrolsüz ilaç ve gübre kullanımı. İyi tarım uygulaması soruna çare olamaz, hedef organik tarıma geçiş olmalı. Ülkemizde organik tarımsal üretim ihracat odaklı gelişmiş. İç piyasada maalesef sistem işlemiyor, organizasyon yetersiz, üretici ve tüketicide kafa karışıklığı var. Tüketicide de organik ürüne karşı bir kuşku söz konusu. Sertifika olsa da yeterli güven ortamı oluşmamış” diyerek sözlerine devam etti. Bektaş, “Manisa’daki vahşi sulamaya, yer altı sularının verimsiz kullanımına son verilmeli, damlama sulamayı içeren verimli su yönetimine bir an evvel geçilmeli. Manisa tarımı sadece çekirdeksiz kuru üzümden oluşmuyor. Zeytin, domates ve diğer pek çok sebze meyve türlerinin tarımı yapılıyor. Geniş bir ürün desenimiz var. Önümüzdeki yıllarda, Manisa’da organiğe geçişi sağlayınca dünyanın en büyük organik fuarı özelliğindeki Biofach’ın benzeri bir fuarı burada yapmayı planlıyoruz. Ayrıca Manisa’daki organik tarım saha haritasını çıkarıyoruz. Yıldan yıla haritadaki noktacıkları büyüteceğiz ve zamanla organik üretim yapılan alanların çoğunluğa geçtiğini göreceğiz. Sektör temsilcileri olarak sizlerden beklentimiz, kuru üzüm dışındaki ürünlerde yurtdışından ve içinden gelen talepler çerçevesinde üretilecek ürünler ve üretim deseni konusunda üreticilere yol göstermenizdir” diye konuştu.

Türkiye ve dünyadaki organik tarımsal üretim ve ticaret konusunda bilgi vermek üzere söz alan EÜZF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındişli, ülkemizde organik tarımsal üretimin 1984-85 yıllarında Avrupa’dan gelen talepler çerçevesinde başladığını söyledi. Altındişli “Ülkemizde organik tarıma geçiş anlamında mevcut olan potansiyeli yeterince değerlendirilemiyor. Dünyadaki üretim miktarı ve üretim alanı anlamındaki gelişmenin gerisinde kalıyoruz. Ülkemizde üretilen ortalama 100 birim ürünün 75’i ihracata, 25’i ise iç piyasaya sunulduğunu söyleyebiliriz. İç piyasada alınması gereken uzun bir yol var. Manisa ağırlıklı olmak üzere, Denizli, İzmir ve Gediz nehri etrafında yoğunlaşan çekirdeksiz üzüm üretimi bölgenin nemli havası nedeniyle etkileniyor. Üreticiler ortaya çıkabilen zararlı ve hastalıklarla mücadele konusunda yeterince bilinçli olmadıkları için zirai ilaçları gereksiz yere ve tavsiye edilen dozun üzerinde kullanabiliyor. Bu nedenle ihraç edilen partilerde kalıntı sorunu yaşanabiliyor. Öncelikle üreticilerin organik tarıma veya en azından iyi tarım uygulamalarına geçiş konusunda özendirilmeleri gerekiyor” diyerek sözlerine son verdi. Kuru Üzümde Organik Tarıma Geçiş

Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz ise Manisa Valisi Bektaş’ın açıklamalarına katıldığını belirterek, kimi yıllar organik bandırılmamış kuru üzüm bulmakta zorlandıklarını, bu yıl da bu tip üzümün karaborsaya düştüğünü, alıcılardan işlenmemiş ürün ithal edip, işleyip paketledikten sonra ihracat yapılması yönünde talepler aldıklarını anlattı. Öz, Türkiye’deki tarımsal arazi yapısının küçük ve parçalı olmasının organiğe geçişi ve verimliliği önlediğini, serpinti yoluyla ilaç bulaşması riski nedeniyle organik bağcılığın konvansiyonel tarım alanlarından bağımsız pilot alanlarda başlatılarak yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Bağcılıkta organiğe geçişin nispeten zor olduğunu söyleyen Öz “Yeni büyük yatırımcılar, geniş hazine veya özel arazi alımı yoluna giderek geniş ölçekli tarımsal üretime geçiyor. Organik üretim için öncelikle sözleşmeli organik tarım yoluyla büyük üreticilerden başlanması gerekiyor” diye belirtti.

Kuru Üzümde Organik Tarıma GeçişÇekirdeksiz Kuru Üzüm İhracatçısı Mustafa Özgür geçtiğimiz yıl Vali Bektaş ile görüşmelerini takiben organik bağ tesisi kurma projelerini hayata geçirdiklerini, ancak, özellikle zirai ilaç sektörünün bazı engellemelerine maruz kaldıklarını, firma olarak sözleşmeli üretim yaptırdıkları üreticilere daha uygun fiyattan ilaç temini konusunda faaliyetleri olduğunu açıkladı. Toplantıda bulunan firma ve kuruluşların çekirdeksiz kuru üzüm sektörünün yüzde 50’sinden fazlasını temsil ettiğini ve organik tarıma geçişi desteklediklerini ifade etti.

Toplantıda söz alan TARİŞ Üzüm Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Yurtcan Biryol, uzun yıllar önce TARİŞ olarak bir organik bağcılık yatırımına giriştiklerini, ancak üst üste birkaç yıl yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle devam ettiremediklerini söyledi. Kalıntı sorunun çözümü için ise üreticilerin bilinçlendirilmesi ve zirai ilaç ticareti ve kullanımı alanında reçete uygulaması ile sıkı kontrol ve denetim yapılması gerektiğini, ülkemizde üretilen çekirdeksiz kuru üzümün ancak yüzde 2’sinin organik olduğunu ifade etti

Manisa GTHB İl Müdürü Hasan Çebi de organik tarım alanında son dönemde Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürüttükleri Manisa’da Organik Tarım Potansiyelinin Araştırılması başlıklı proje hakkında bilgi verdi. Manisa’da yılda yaklaşık ortalama 50.000 dekar tarım arazisinde organik tarıma geçişi hedeflediklerini, böylece 7 yılın sonunda Manisa’nın tamamında organik tarıma geçilmiş olacağını belirtti.

Son olarak tekrar söz alan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep “Bilgi paylaşımı ülkemizde en önemli eksiklikler arasında yer alıyor. Belli bir gelir ve eğitim düzeyine sahip kişiler dahi maalesef gıdada kalite ve sağlık konusunun fiyattan daha önemli olduğu bilincinden hala uzak. Türk kuru meyve sektörü olarak Manisa Valimiz Bektaş’ı organik tarıma geçiş konusundaki çalışmalarına tüm gücümüzle destek veriyoruz, gerek Birlik ve gerekse üniversitenin teknik ve personel ve bilgi-tecrübe katkısı ile her zaman Manisa Valiliğinin yanında olacağız” diyerek toplantıyı kapattı.

Foreks Haber Merkezi

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz