Gönderen Konu: Poşette Kayın Mantarı Yetiştirme Uygulaması  (Okunma sayısı 27843 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ayoruk81

 • Genel Moderatör
 • *****
 • İleti : 2366
 • Nerden: DÜZCE
 • Aldığı Teşekkür : 146
 • Cinsiyet : Bay
Poşette Kayın Mantarı Yetiştirme Uygulaması
« Yanıtla #45 : 29 Mart 2014, 01:07:45 »

Sizin horoz da zaten yolunuza bakıyordur :D

Gerçekten de doğru. Benim horoz bana haber gönderiyor ikide birde :D

On tane 10 Kuruşun Olacağına, Bir Tane 1 Liran Olsun.(Kıssadan Hisse)


Bizim Bahçe Forum

Poşette Kayın Mantarı Yetiştirme Uygulaması
« Yanıtla #45 : 29 Mart 2014, 01:07:45 »

Çevrimdışı truvahorse

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti : 2
 • Nerden: istanbul
 • Aldığı Teşekkür : 1
 • Cinsiyet : Bay
 • Bizim Bahçe
  • Su Tesisatçısı
Poşette Kayın Mantarı Yetiştirme Uygulaması
« Yanıtla #46 : 17 Ağustos 2014, 19:11:05 »
Çok açıklayıcı güzel bir yazı olmuş. Resimler de ayrıca çok iştah açıcı. :)

Bir detay da ben vereyim. Dünyada en lezzetli mantar Fransa'da bir kasabada ve İstanbul, Beykoz, Şahinkaya tepelerinde yetişirdi. Şimdilerde aynı yerlerde villalar yükseliyor! >:(

Bahsettiğim bu mantarı bizzat doğadan toplamış ve tatmış şanslı biri olarak, istiridye mantarının bahsettiğim bu mantara en yakın lezzette olduğuna garanti veririm.

Yazıyı uygulayacak olanlara başarılar. :)


Bizim Bahçe Forum

Poşette Kayın Mantarı Yetiştirme Uygulaması
« Yanıtla #46 : 17 Ağustos 2014, 19:11:05 »

Çevrimdışı muzar5

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti : 1
 • Nerden: Denizli
 • Aldığı Teşekkür : 0
 • Cinsiyet : Bay
 • Bizim Bahçe
İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği
« Yanıtla #47 : 24 Aralık 2014, 17:47:31 »
Merhaba arkadaşlar forumda yeniyim benimde katkım olsun istedim. Kendim mantar yetiştiriciliği ile ilgilenmekteyim. İstiridye mantarı yetiştiriciliği hakkında söylenecek o kadar çok şey varki. Herşeyden önce mantarlar içerisinde en lezzetlisi olarak bildiğim bu mantar türünün ticari olarak yetiştirildiğinde girişimcilere sağladığı güzel fırsatlara kadar. Örneğin şuraya bakabilirsiniz. http://www.mantartohumu.com/istiridye-mantari-uretimi/

İstiridye mantarı doğal ortamlarda yetiştirildiğinde kolesterol gibi insan sağlığına zararlı birçok hastalığın dengelenmesine de vesile oluyor. Tadı yeterli baharat ve tereyağı ile kavrulduğunda inanın bir et dönerden farksızdır. Hobi olarak bu mantar türünü hazır kompostlardan alarak yetiştiren birçok kişi var çevremde. Hem ekonomik hemde doğal şekilde hobilerini yapma fırsatı buluyorlar.

İstiridye mantarı 2 şekilde yetiştiriliyor temel olarak. 1.cisi kütükte yetiştirme yöntemidir. Bu yöntem daha çok hobi amaçlı ve lezzete düşkün kişilerin yetiştirme yöntemi olarak bilinir. Zaten bu mantarın doğal yetişme ortamı da budur. 2.ci ve ticari olan yöntem ise kompost dediğimiz istiridye mantarının yetişeceği yapay ortamın yaratılmasıdır. Bunun temel maddesi ya saman kompostundan yada pamuktan yapılmaktadır. Şurada belirtmekte fayda varki pamuktan yapılan kompostun verimi %5-10 arası net olarak verim daha yüksek çıkmaktadır. Pamuk kompostunun tek dezavantajı saman kompostundan tad olarak biraz daha eksik kalmasıdır.

Buradan sorularınız olursa yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımı bildirmek isterim. Saygılarımla.


Çevrimdışı Gençhobici

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti : 19
 • Nerden: ankara
 • Aldığı Teşekkür : 0
 • Cinsiyet : Bay
 • Bizim Bahçe
Poşette Kayın Mantarı Yetiştirme Uygulaması
« Yanıtla #48 : 01 Haziran 2015, 16:14:38 »
Koku oluyomu ya evde yapmak istiyorum ama koku varsa izin vermeye bilirler nasıl bir koku var ? Ve direk güneş ışığı almasada aydınlık bir yerde dursa sıkıntı olurmu  ve misel Ankara da nerden bulabiliriz ?


Çevrimdışı uzman81

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti : 991
 • Nerden: düzce
 • Aldığı Teşekkür : 122
 • Cinsiyet : Bay
Poşette Kayın Mantarı Yetiştirme Uygulaması
« Yanıtla #49 : 28 Ekim 2015, 19:12:20 »
benim de bu konuda bir denemem oldu, önce hazırlanmış kompos aldım, mantarcıkların torbadan çıkması çok heyecan vericiydi, ilk hasatı yaptığımızda yemeye korktuk, komposu aldığım kişiyi aradık, mantarlar bize bakıyor biz mantarlara bakıyoruz yemeye cesaret edemiyoruz dedik, gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz dedi bizde pişirdik ve yedik :) gerçekten güzel tadı var ama pişirmesini bilmek gerek. 35 kilo kadarda tohum yani misel aldım ama henüz kompos yazırlamaya cesaret ve vakit bulamadım kendimde. :)
Tohum toprağa
Yavru yuvaya
Yuva ANAYA emanet...


Çevrimdışı kendim85

 • Doğasever
 • **
 • İleti : 75
 • Nerden: istanbul
 • Aldığı Teşekkür : 1
 • Cinsiyet : Bayan
 • Bizim Bahçe
Po�ette Kay�n Mantar� Yeti�tirme Uygulamas�
« Yanıtla #50 : 24 Aralık 2018, 14:48:07 »
Sevgili arkada�lar sizlere son zamanlar da �retimi h�zla artan, d�nyada beyaz k�lt�r mantar�ndan sonra en �ok t�ketilen mantar olan kay�n mantar�ndan bahsetmek istiyorum.

B�lgelere g�re kay�n mantar�, istiridye mantar�, yaprak mantar�, kavak mantar�, a�a� mantar�, et mantar�, kulak mantar� olarakta adland�r�lan istiridye mantar� izolasyonlu �at� katlar�nda ya da bodrum katlar�nda klima olmas� ko�uluyla her mevsim rahatl�kla yeti�tirilebilmekte. Yapt���m denemelerde �at� kat�nda klima veya herhangibir �s�tma so�utma cihaz� kullanmadan istiridye mantar�n� yeti�tirebildim. Kolay yeti�tirilebilirili�i nedeniyle herkes kolayl�kla istiridye mantar� yeti�tirebilir.

Kolay yeti�ebilirli�i yan�nda tad� ve lezzeti et� e en yak�n mantar �e�itlerinden biri olan kay�n mantar�, protein de�eri ile bir �ok mantar �e�idinden �ok �st�nd�r. Kalbe iyi gelir, tansiyona iyi gelir, kan dola��m�n� d�zenler, kansere kar�� koruyucu kalkand�r.

Avrupa�da 1900�l� y�llar�n ba��nda k�lt�r alt�nda �retimi yap�lan, Uzakdo�u� da �l�ms�zl�k mantar� �e�itlerinden biri olan istiridye mantar� son zamanlar da �lkemizde de h�zla �retim alanlar� artmaktad�r. Ama maalesef t�ketimi hen�z Avrupa�n�n 40� ta biri kadar oldu�u s�ylenmektedir.

Beyaz k�lt�r mantar�ndan �ok daha g�zel bir lezzetinin oldu�unu s�yleyebilirim. Ev ortam�n da bile kolayl�kla yeti�ebilen kay�n mantar�n� sizler de yeti�tirebilirsiniz.

PLEUROTUS SPP. (KAYIN MANTARI � �ST�R�DYE MANTARI � YAPRAK MANTARI) YET��T�R�C�L���

K�lt�r� yap�lan di�er mantarlara g�re �evre ko�ullar� bak�m�ndan daha az se�ici olan ve hastal�k ve zararl�lara kar�� dayan�m�, besin de�erinin di�er k�lt�r mantarlar�ndan daha y�ksek olmas�, �retiminde kompost fermantasyonu ve �rt� topra�� kullan�lmamas� �retimini kolayla�t�rmaktad�r.

Mevsim �artlar�na ba�l� kalarak Pleurotus �e�itlerinde se�im yapmak ortam uygunlu�u a��s�ndan �nem te�kil eder. �rne�in; Pleurotus sajor-caju miselleri 35 C� ye �apka olu�umunda 30 C� ye kadar dayan�kl� olmas�ndan dolay� yaz �artlar�nda yeti�tirmeye uygundur. Oysa Pleurotus ostreatus miselleri, geli�imi i�in 23-25 C� ye ihtiya� g�sterirken �apka olu�umunda ortam s�cakl���n� 10-15 C� olmas� istenir. Bu bak�mdan yaz �retimi i�in Pleurotus sajor- caju k�� �retimi i�in Pleurotus ostreatus �e�idi se�ilmesi daha uygun olacakt�r.

Yeti�tirilmesi beyaz mantarlara nazaran kolay olan kay�nmantar� genellikle �retim tekni�inde kullan�lan materyaller y�n�yle; �A�a� k�t�kleri� ve �Bitkisel art�klar� kullan�larak yap�lan �retim �ekli olmak �zere iki grupta de�erlendirilir.

Burada ilk olarak bitkisel at�klarla kay�n mantar� yeti�tiricili�inden bahsetmek ve uygulama �rne�ini anlatmak istiyorum.

Bitkisel Art�klar Kullan�larak Pleurotus �retimi

Pleurotus spp. �retiminde hemen her yerde bulunabilecek pek �ok bitkisel art�k yeti�tirme ortam� haz�rl���nda kullan�labilmektedir. Bunlardan ba�l�calar�; Bu�day Sap�, �eltik Sap�, Pirin� Kavuzu, Pamuk Kap����, M�s�r Sap�, M�s�r Ko�an�, F�nd�k Zurufu, �ay Art���, Yerf�st��� Kabu�u, Kay�n, Kavak, Me�e a�a�lar�n�n tala�lar� ve bu�day kepe�idir.

ORGAN�K �ST�R�DYE MANTARI YET��T�R�C�L��� UYGULAMA �RNE��
KOMPOST HAZIRLAMA FORM�LLER� VE MATERYALLER�;


Yukar�da sayd���m�z bitkisel at�klar kompost kar���m� i�in kullan�labilir. Ege Tar�msal Ara�t�rma Enstit�s��nde y�r�t�len bir ara�t�rma sonucuna g�re, a�a��daki iki form�lle en fazla verim al�nm��t�r.

1- % 95 Bu�day saman� + % 5 Bu�day kepe�i
2- % 60 Bu�day saman� + % 40 M�s�r ko�an�

Pleurotus sajor-caju �retimi ele al�nan uygulamalar i�erisinde gerek verim, gerekse biyolojik etkinlik a��s�ndan en iyi sonu� 2 no� lu uygulama olan % 60 bu�day saman� + % 40 m�s�r ko�an� uygulamas�ndan (295.0 kg/ton substrat) elde edilmi�, bunu bu�day saman�na %5 oran�nda bu�day kepe�i ilave edilmi� olan 1 no� lu uygulama (285.6 kg/ton substrat) izlemi�tir.

Bulunabilirli�i kolay olmas� nedeniyle 1 nolu uygulamay� yapmaya karar verdim. Bu ama�la 1 balya bu�day saman� ald�m. Bu�day saman�n� bulundu�unuz yere g�re farkl� yerlerde bulabilirsiniz. Benim bulundu�um yerde belediye mezbahanesi yan�nda genelde bu�day saman� sat�lmakta. Sizinde akl�n�zda mezbahane olsun genelde b�yle yerlerde saman sat��� yap�labilir.


1 kilo kadarda bu�day kepe�i alarak kompost i�in malzemelerimi haz�rlam�� oldum. Bu�day kepe�ini zahirecilerde bulabilirsiniz. Ve hatta saman sat��� da olabilmekte.

Organik Kay�n Mantar� �retim A�amalar� ;

a) Ortam haz�rl��� ve buharla past�rizasyon i�lemi;

Haz�rlanm�� olan kompos materyalleri, mantara rekabet edecek olan organizma ve mikro organizmalardan ar�nd�r�lmas� gerekmektedir. E�er past�rizasyon yapmadan mantar misellerini ekecek olursak, misellerin geli�mesini ortamda bulunan �e�itli mikro organizmalar bast�racak ve �retim istenilen d�zeyde olmayacakt�r. Bunun i�in past�rizasyon ve ya sterilizasyon i�lemi muhakkak yap�lmas� gerekir.

Kimyasal ila�larla da bu i�lem yap�labilirse de yeti�tirece�imiz �r�n organik olmas� amac�yla kimyasal maddeler kullanmadan ha�lama y�ntemiyle past�rize i�lemini ger�ekle�tirdim.

Ha�lama y�ntemiyle past�rize i�lemi;

Genellikle sap, saman k�lt�rlerinde kullan�lan ve k���k i�letmelerin uygulam�� olduklar� basit bir y�ntemdir.
Bu y�ntemin prensibi 200 litrelik varil ve ya �zel olarak yap�lm�� ha�lama kazanlar�n i�erisinde kompost un ha�lanarak sterilize edilmesidir. Bunun i�in varillerin dip k�sm�ndan 10-15 cm y�kseklikte �zgara konularak i�erisine konulacak olan tel �rg� sepetin a�a��ya inmesi engellenir.


Daha �nceden haz�rlanm�� olan sap saman kar���m� kuru halde tel �rg� sepetlere doldurularak varillere dald�r�l�r varilin kapa�� kapat�l�r ve �s�t�l�r s�cakl�k 75-80 C de 1 saat bekletilerek past�rizasyon i�lemi tamamlan�r. Daha sonra sepet varilden ��kart�larak bir m�ddet ortam suyunun akmas� sa�lan�r ve komposttun so�umas� sa�lan�r.
Yukar�da anlat�lan y�ntem itibariyle kendinize uygun bir d�zenek kurarak sterilize i�lemini yapabilirsiniz. �at� kat�na kurdu�um soba �zerinde 20 litrelik bir kazanla bu i�lemi yapt�m. Suyun s�cakl���n� �l�medi�imden g�z karar�, suyun kaynamas� g�z �n�ne al�nd���nda 100 C ye yak�n bir �s�da 20-30 dakika kadar beklettim. Daha sonra kazandan ald���m saman� temiz bir naylon po�ete aktard�m. Saman� po�ete sararak kendi s�cakl���nda 30 dakika daha b�rakt�m. Bu s�re sonunda saman�n halen daha �ok s�cak oldu�unu g�rd�m. Bu s�cakl�k istedi�im past�rizasyonu sa�lam�� oldu.

Saman� yukar�da anlatt���m gibi past�rize ederken bu�day kepe�ini de ayr� bir kapta mutfak oca��nda kaynatarak past�rize ettim.

% 95 Bu�day saman� + % 5 Bu�day kepe�i form�l� i�in oranlar� haz�rlad���n�z �l��lerde haz�rlay�n�z. Yani 10 k� bu�day saman� past�rize ettiyseniz buna 0,5 k� bu�day kepe�i eklemelisiniz. 100 k� saman i�in 5 k�, 1000 k� saman i�in 50 k� kepek kullanmal�s�n�z.

Past�rize olmu� saman ve kepe�i bir birine homojen bir bi�imde kar��t�rarak kar���m�n e�it miktarda da��lmas�n� sa�lay�n�z. Kar���m i�in ellerin kirli olmamas� gerekir m�mk�nse sterilize edilmi� eldivenler tak�lmas� daha do�ru olacakt�r.


b) Mantar miseli a��lama i�lemi;

Misel ekim dozu 1 kg�l�k her torbaya 25 g olarak uygulanmas� uyun g�r�lmektedir.
24-26 C� �ye kadar so�utulan 100 kg komposta 2,5 kg misel at�l�r. �retimin yap�laca�� mevsime g�re torbalara 3-50 kg aras�nda kompost konabilir. Torbalara konacak kompost yaz aylar�nda az k�� aylar�nda �ok olmal�d�r.
Haz�rlad���m kompostu a�a��da g�rd���n�z 10 k� l�k �effaf naylon po�ettlere doldurdum. Bu i�lem s�ras�yla ��yle yap�lm��t�r;

Po�etin al�na 10 cm kadar kompostu a��r� bast�rmadan s�k��t�rarak koyuyoruz, onun da �st�ne po�etin kenarlar�na gelecek �ekilde dairesel olarak bir mikar misel ekiyoruz.

Sonra tekrar 10 cm saman ekliyoruz ve misel ekiyoruz. Bu i�lem po�et dolana kadar devam edecek.
Po�eti ba�layrak steril bir �ivi ile po�etin etraf�nda delikler a��yoruz. B�ylelikle kompost ekim i�imiz bitmi� oluyor.c) Misel �n geli�me d�nemi

Misel ekimi yap�lm�� olan ortamlar % 85-90 oran�nda nisbi nem ve 23-27 C� �lik ortalama s�cakl�k i�eren karanl�k bir oda da 25-30 g�n bekletilerek misel geli�im d�neminin tamamlanmas� sa�lanm��t�r. Bu s�re zarf�nda en �nem verece�imiz kriter ortam�n s�cakl��� olmal�d�r.
Miseller birka� g�n i�inde faaliyete ge�ip �reyerek torban�n gittik�e beyaz bir g�r�n�me b�r�nd���n� g�receksiniz.

d) Organik mantar �retim d�nemi;

Misel sar�m� tamamland���nda mantar olu�umu i�in torbalara 1 cm2 b�y�kl���nde delikler a��l�r. Delik say�s� torbaya konan kompost miktar�na g�re de�i�ir. Delikler steril jilet kullanarak po�etin yatay kesilmesi veya art� �eklinde �izilmesiyle yap�labilir. Kulland���n�z jiletin stril olmas�n� sa�lay�n�z, bunun i�in bir bardak suya bir miktar �ama��r suyu ekleyerek yapabilirsiniz.
Bu d�nemde mantar taslaklar� k�smen belirginle�meye ba�lam��t�r. Bir ka� g�n sonra bu taslaklar h�zla geli�erek kesilen yerlerden ��kmaya ba�layacaklard�r. Hasat devresinde nem oran� % 75-85 olmal�d�r. Bu oran� sa�layabilmek amac�yla sabah ak�am mantarlar�n �zerine su p�sk�rterek nemlendirmeyi unutmay�n.

Misel �n geli�imi d�neminde ����a ihtiya� duyulmamas�na kar��n hasat d�neminde uygun b�y�kl�kte ve renkte mantar almak i�in g�nde 12 saat ����a ihtiya� vard�r. Bu ama�la g�n �����ndan faydalanabilece�imiz gibi beyaz ���k veren floransan lambalardan da istifade edebiliriz.


�lk fla�ta (bir po�etten ilk seferde al�nan verim) genelde toplam �r�n�n %40��n� almak m�mk�nd�r. Al�nacak toplam verim kompost i�indeki kuru madde oran� kadard�r. �lk po�etten ilk hasat�m 1.6 kg olmu�tu bu bence �ok iyi bir rakamd�.


A�a��daki foto�raflarda istiridye mantar�n�n geli�imlerini g�rebilirsiniz.Ve son olarak sizlere kay�n mantar� yemek tarifi vermek istiyorum. A�a��daki tarifi uygulayarak �ok lezzetli bir istiridye mantar� yeme�i yapabilirsiniz. Kendi yeti�tirdi�iniz, kimyasal g�bre i�ermeyen, ila� kal�nt�s� olmayan organik mantar�n�z� g�venle ve i�iniz rahat bir �ekilde ailenize ve sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

 
�ST�R�DYE MANTARI YEMEK TAR�F�

Malzemeler

Yar�m kg. organik istiridye mantar�
5-6 di� sar�msak
4-5 adet taze so�an
2-3 servis ka���� s�v�ya�
Tuz, karabiber

Uygulama

Mantarlar� y�kay�p, irice kesin. Derin teflon tavaya s�v� ya� ve rendelenmi� sar�msa�� koyarak, sar�msaklar hafif pembele�ene kadar kavurun. B�ylece nefis bir aroma olu�acak.

Tavaya mantarlar� ilave edin. (�nce mantar�n sap k�s�mlar�n� biraz kavurun zira sap k�s�mlar� ge� pi�mekte, daha sonra di�er mantarlar� ilave edin) Oca��n �s�s�n� hi� d���rmeden mantarlar�n �nce suyunu salmas�n� ve daha sonra suyunu �ekerek kavrulmas�n� sa�lay�n. Bu s�rada tavan�n kapa�� a��k tutunuz. D���k �s� ve kapakl� bir tavada yaparsan�z, suyunu salan mantarlar�n bu suyu �ekmesi i�in uzun s�re beklemeniz gerekir ve b�ylece mantarlar gere�inden fazla pi�erek, lezzet ve g�r�nt� kayb�na u�rarlar.

Mantarlar� ocaktan indirmeye birka� dakika varken, tuz ve karabiberi ilave edin. K���k k���k do�ranm�� taze so�anlar�  mantarlara ilave edin. So�anlar sadece birka� dakika kavrulmas� yeterli olacakt�r.
S�cak olarak servis yap�n.

Mantar sevenler ve hatta sevmeyenler bu farkl� tad� da �ok sevecektir.


http://www.bizimbahce.net/mantarlar/istiridye-mantari-yetistiriciligi.htm

ben istiridye mantar miseli aldım torbada ziyan olmasin diye 5 lirelik torbada.
2 günde bir torbayı sıcak suyun altına tutuyorum
başka yapılcak birşey varmı?Yeni Konu Açamazsınız.
Cevap Yazamazsınız.
Eklenti Gönderemezsiniz.
Mesajınızı Düzenleyemezsiniz.
BBCode Açık
İfadeler Açık
[img] Açık
HTML Açık

 

solucan gübresi