Web sitemize hoşgeldiniz, 13 Ağustos 2020

Modern Evler

İnsanlar doğada var oluşundan bu yana sürekli olarak barınma ihtiyacı duymuştur. Bu ihtiyacın altında en temelde güvenlik ve korunma içgüdüsü yatmaktadır. Ancak temel barınma mekânı olan ev olgusunun tarihsel gelişimine baktığımız zaman, temel yaşam alanımız olan eve atfettiğimiz değerlerin zamanla o temel güvenlik ve korunma içgüdüsünün çok çok ötesine geçtiğini görürüz. Ev artık, özel alandır. İşte bu özel alan dış dünyadan tamamen bağımsız bir biçimde bizim iç dünyamızı yansıtacak şekilde yeni baştan yaratılabilir oluştur. Artık ev denildiğinde basitçe etrafı duvarlarla çevrili ve ihtiyaca göre bölmelere ayrılmış olan, doğal olaylara karşı savunma amaçlı olarak bir çatısı bulunan o arkaik yapıdan çok daha fazlası anlaşılmaktadır. Her şeyden önce bu özelikleri itibariyle artık “Ev” yerine “Modern Evler” adlı bir kavramla karşı karşıyayız.

Ahşap evlerden, kagir evlere; prefabrik evlerden, kerpiç evlere ve hatta saman evlerden akıllı evlere o kadar çok seçenek söz konusu ki… Kimisi için sağlık, kimisi için kullanılabilirlik, kimisi için güvenlik ve kimisi için de lüks… Artık ev denildiğinde her şeyden ve her yerden ayrı düşünülen özel bir alan akla gelmektedir. O kadar özeldir ki, içinde barındırdığı eşyalar bile kullanana göre tasarlanmıştır ve bazıları tamamen özel üretimdir.

Ev artık basitçe bir inşaat ustasının cana getirdiği bir yapı olmaktan çıkmış, tamamen matematik, sanat, tarih ve sosyoloji ile yani özetle modern mimari ile inşa edilen canlı bir yapıya dönüşmüştür.

modern ev
Her ne kadar toplumlar eskiden yeniye doğru evrilirken, o toplumları içinde barındıran evler de buna paralel evrilmiş olsalar da zamanla eskiye dönüşler de yok değildir. Ancak burada eskiye dönüş dediğimiz şey, kelime anlamıyla eski değildir tabi ki; geçmiş zamanlarda yaşayan zihniyetin modern zamanlara uyarlanmasıdır asıl olan. İşte tam da bu noktada pratik ve modern yapılarıyla Eko-Evler devreye girmektedir. Çevreci kaygılarıyla öne çıkan beklentileri karşılayan bu evler, eskinin doğaya duyduğu saygıyı yeninin pratiklik ve teknolojik olma olgularıyla birleştiriyor ve ortaya son derece ergonomik evler çıkıyor.

Modern Evler kavramı sadece yapısal bir değişkenlik olmayıp aynı zamanda tüm yaşamı içine alan bütünsel bir değişikliktir. Doğru tasarlanmış bir modern ev doğayı evin içinde taşıyabileceği gibi (örneğin ev içi süs bitkileri gibi) evi de doğanın içine yerleştirebilir (örneğin ağaç evler gibi). Her durumda ortaya çıkan yapı bir modern evdir ve modern insanın yaşamına hizmet etmektedir.

Ev, kelime anlamı itibariyle bir isim olsa da, felsefi açıdan ve sosyolojik olarak bir olgudur ya da fenomendir. Çünkü modern zamanların ve modern insanın ihtiyaçları göz önüne alınarak var edilmiştir. Bu nedenle içerisinde mimarlığı barındırdığı gibi, teknolojiyi ve sanatı da barındırmaktadır. Mutfak artık sadece yemeklerin pişirildiği ve yenildiği bir yer olmaktan çıkmış ve daha fazla zamanın geçirildiği bir yaşam alanı haline gelmiştir. Bu nedenle modern mutfaklar bazen bir bar havasında olmakta iken bazen de bir aile albümü köşesi barındırabilmektedir.
Eskiden önce insan sonra ev vardı; şimdi ise önce modern evler sonra insan var. Çağ modern evlerin insanı biçimlendirdiği çağdır.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz